Slide 1
Tehnologija
Mašina za poklopce
Mašina za štampanje etiketa
Linijska mašina za štampu kartona
Mašina za štampanje folije
LDPE i HDPE ekstrudiranje
Mašina za rezanje
Mašina za laminaciju
Mašina za premotavanje i kontrolu etiketa
Mašina za poklopce
Linijska mašina za štampanje etiketa
Linijska mašina za štampu kartona
Mašina za štampanje folije
LDPE i HDPE ekstrudiranje
Mašina za rezanje
Mašina za laminaciju
Mašina za premotavanje i kontrolu etiketa
SR